16 Aralık 2021

Gösterim: 88

Hakkımızda

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Komisyonu

Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ (Rektör Yardımcısı)(Komisyon Başkanı)

Cihangir Boz (Genel Sekreter)(Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KAHYA (Genel Sekreter Yardımcısı V.)(Üye)

Öğr. Gör. Aziz YİĞİT (Hukuk Müşaviri V.)(Üye) 

Ömer ŞİMŞEK (Kurumsal İletişim Koordinatörü)(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan YILMAZ GÖKMEN (Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü)(Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Alptekin MOLLA (Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü)(Üye) 

Mehmet Kürşad DEMİRTAŞ (Bilgi İşlem Dairesi Başkanı)(Üye) 

Sakine TURĞUTALP (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan V.) (Üye) 

Barış YILDIRIM (Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı)(Üye) 

Faruk KÜÇÜK (Personel Dairesi Başkanı V.)(Üye) 

Mehmet KARATEPE (Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı)(Üye)

Mustafa Alparslan İMAMOĞLU (Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı)(Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi İlyas ÖZER (Fakülte Temsilcisi)(Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Kürşad ÖZEKİN (Enstitü Temsilcisi)(Üye)

Öğr. Gör. Kazım AR (Yüksekokul Temsilcisi)(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Burak BURTAN (Meslek Yüksekokulu Temsilcisi)(Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ELEN (Uygulama ve Araştırma Merkezi Temsilcisi)(Üye) 

Öğr. Gör. Fehim GÖZE (İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü)(Üye) 

Davut ARAÇ (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı V.)(Üye)

Cem POLAT (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı)(Üye)